TGF: 2013.01.10-én megalakult a Társadalmi Gazdaság Fórum

A KIFESZ és az ÉMORKA szervezésében 2013.01.10-én megtartott “Helyi foglalkoztatás, szolidáris gazdaság és szociális szövetkezetek” című műhelybeszélgetés fő témája a szociális és szolidáris gazdaság, a szociális szövetkezetek hazai helyzetének és előbbre lépési lehetőségeinek megvitatása volt. A résztvevők (mintegy 25 szervezet képviseletében 35 fő) bemutatkozása és problémafelvetése után világossá vált, hogy alapvető fogalmi zavarok is tapasztalhatók. Így a szolidáris és szociális gazdaság, a szociális gazdaság és a helyi gazdaságfejlesztés, a szociális gazdaság és a szociális gondoskodás egymáshoz való viszonyának értelmezésében, valamint a társadalmi vállalkozások és a közmunka szerepének megítélésében mutatkoztak leginkább bizonytalanságok. A fogalmi tisztázásra irányuló, Pol Vidal, a RIPESS EU titkára által is gazdagított párbeszéd után a vita a szociális szövetkezetek működésének jogszabályi, pénzügyi, piaci hátteréről folytatódott. A hozzászólók megállapították, hogy a már működő szövetkezetek is nagyon gyengék, a szektor tulajdonképpen nincs is jelen a piacon. A hátrányos helyzetű személyek demokratikus közösségét jelentő szociális szövetkezetek gazdaságilag is racionalizált megjelenésére ma még egyáltalán nincs esély. Ugyanakkor jelentős tudás- és információhiány is jellemzi a szektort.

A téma kifejtése során a résztvevők egyetértettek abban, hogy Magyarországon még gyerekcipőben jár a szociális gazdaság. Az eddigi ilyen jellegű programoknak értékelhető foglalkoztatási hatása nem mutatkozott. Ugyanakkor hazánk hátrányos helyzetű térségeiben számos probléma akkumulálódott, amire megoldást nyújthat a szociális gazdaság. Ám itt az állandó támogató jelenlét, képzések, mentorálás nélkül elképzelhetetlen bármilyen közösségi gazdasági kezdeményezés.

A vitavezető kiemelte, hogy a szociális gazdaság nem csak a hátrányos helyzetűekkel való foglalkozást és azok foglalkoztatást jelenti. Ezek a kezdeményezések a társadalom egészére kívánnak hatni, közös jellemzőjük, hogy nem a profitmaximalizálásra törekednek, hanem a társadalom, a közösség érdekeit helyezik előtérbe. A különböző vélemények és hozzászólások alapján három forgatókönyv, három irány fogalmazódott meg a szociális gazdaság hazai jövőképével kapcsolatban.

A résztvevők döntöttek arról, hogy e szakmai beszélgetésnek, amelyet a jövőben is folytatni kívánnak, nevet adnak. Így megalakult a Társadalmi Gazdaság Fórum, amely a helyi gazdaságfejlesztés, a szociális és szolidáris gazdaság tématerületein belül hívja össze az érintetteket. A Fórum egyrészt a következő Európai Uniós programozási ciklusra (2014-2020) kíván ajánlásokat megfogalmazni a tárgykörben. Másrészt az együttgondolkodáshoz és az együttműködéshez szeretne színteret biztosítani a különböző társadalmi, politikai, gazdasági szférákból érkező szervezetek számára.

 

A közös munka közbenső termékei a „kiadványok, tanulmányok” menüpontunk alatt érhetők el.

Zárt bejegyzés, a hozzászólás nem lehetséges.