Határon túli sikerrel zárult a „MARGÓ” térségfejlesztési esettanulmány verseny

A Miskolci Egyetem Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézete és az Észak-magyarországi Regionális Kutatásokért Alapítvány ebben az évben először „Margó” címmel, periférikus kistérségek fejlesztési alternatíváit kidolgozó esettanulmány készítő versenyt hirdetett.
A verseny az országos szintű „Felsőoktatás és a kistérségek partnerségi programjához” illeszkedik. Célja a felsőoktatásban résztvevő, területfejlesztéshez kapcsolódó tanulmányokat folytató hallgatók tanulmányainak elmélyítése, közösségi felelősségtudatának erősítése és tudásuk megmérettetése révén az elmaradott térségek fejlesztésébe bevonható alkotó energiák felerősítése volt. A versenyben a nevezők által szabadon választott periférikus (elmaradott) kistérség fejlődési alternatíváinak felvázolásával és egy reálisnak tartott fejlődési irányhoz kapcsolódó fejlesztési intézkedéssor kidolgozásával lehetett részt venni.
A felhívásra 15 pályamunka érkezett Magyarország és Erdély összesen 6 felsőoktatási intézményéből. A beküldött kistérségi esettanulmányok – többek között – az Ózdi, a Kisteleki, a Mórahalomi, a Sarkadi, a Galyasági, a Gyergyói kistérségek fejlesztési problémáit és lehetőségeit dolgozták fel. A kiírásnak megfelelően a zsűri (Dr.G.Fekete Éva, Herczeg Béla, Schwertner János, Wachter Balázs,) által összességében legmagasabb pontszámmal értékelt három csapat munkája jutott a szóbeli második fordulóba.
A döntőre
2012. június 14-én délután, a Miskolci Akadémiai Bizottság székházában, a MAB Regionális Fejlesztési Munkabizottság ünnepélyes ülése keretében került sor. A végső értékelésbe a korábbi pontszámok már nem számítottak be. A zsűri (Béres László, Brunda Gusztáv, Herceg Béla, Dr.Kuttor Dániel) és a jelenlévő, mintegy 30 fő pártatlan néző pontszámai alapján az elhangzott szóbeli prezentációk között az alábbi sorrend alakult ki:
1. helyezett:      Babes-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár)
2. helyezett:      Szent István Egyetem (Gödöllő)
3. helyezett:      Budapesti Corvinus Egyetem (Budapest)
4. helyezett:      Szegedi Tudományegyetem (Szeged)
Mint ahogyan azt Dr.G.Fekete Éva, a verseny kezdeményezője megnyitó gondolataiban kifejtette, a verseny elérte célját, amennyiben sikerült a különböző felsőoktatási intézmények hallgatóit az elmaradott térségek problémái iránt érzékennyé tenni, valamint a különböző szakmai iskolák között is párbeszédet kialakítani. Ezen törekvés folytatásaként kerül sor augusztusban – immár harmadízben – a szintén a Miskolci Egyetem Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézete és az Észak-magyarországi Regionális Kutatásokért Alapítvány által meghirdetett, ugyancsak több hazai és határon túli felsőoktatási intézmény hallgatóit fogadó „Periféria Nyári Egyetemre”.

Zárt bejegyzés, a hozzászólás nem lehetséges.