„MARGÓ” Felhívás helyi gazdaságfejlesztési esettanulmány készítő versenyen való részvételre

A Miskolci Egyetem Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézete és az Észak-magyarországi regionális Kutatásokért Alapítvány „Margó” címmel, egy periférikus kistérség vagy település helyi gazdaságfejlesztési törekvéseit és lehetőségeit feltáró esettanulmány készítő versenyt hirdet.

A verseny célja: A felsőoktatásban résztvevő, területfejlesztéshez kapcsolódó tanulmányokat folytató hallgatók tanulmányainak elmélyítése, közösségi felelősségtudatának erősítése és tudásuk megmérettetése révén a helyi fejlesztésbe bevonható alkotó energiák felerősítése.

A verseny tárgya: Egy szabadon választott periférikus[1] térség vagy település helyi, foglalkoztatási vonzatú gazdaságfejlesztési kezdeményezéseinek és azok foglalkoztatási hatásainak bemutatása és egy reálisnak tartott kezdeményezés fenntarthatóságát erősítő javaslatrendszer kidolgozása.

A verseny formája és menete:

  1. Az esettanulmány írott formában, magyar nyelven, min. 20.000, max. 40.000 karakter terjedelemben nyújtandó be. Az esettanulmány tartalmazza a térség / település rövid bemutatását, a kiválasztás indokait, a meglévő helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezések és azok eredményei (külön a foglalkoztatási eredmények) bemutatását, a fenntarthatóság elemzését. a lehetséges további fejlesztési irányokat, a fenntarthatóság javítása érdekében javasolt intézkedések és azok várható hatásainak részletes kifejtését. A esettanulmányt elektronikus (word formátumban CD-n vagy DVD-n) és nyomtatott formában kell megküldeni az Intézet postai címére: 3515 Miskolc, Egyetemváros, GTK, Világ-és Regionális Gazdaságtan Intézet. A borítékra ráírandó: „Margó” Esettanulmány készítő verseny.
  2. A legjobb 3 esettanulmányt készítők javaslataikat egy konferencia keretében személyesen is prezentálják Miskolcon. A prezentáció ideje: max. 15 perc, melyet 10 perc vita követ. A konferenciára meghívást kapnak az érintett térségek / települések képviselői is.

A verseny részvételi feltétele: A versenyen részt vehet Magyarország és a szomszédos országok bármely felsőoktatási intézményének 3 fő hallgatóból álló csapata.

A verseny értékelése:

A beérkezett esettanulmányokat a felsőoktatáson kívüli (akadémiai és gyakorlati) szakértőkből álló 3 fős zsűri értékeli. A helyezéseket a konferencia résztvevői szavazással döntik el.

A nyertesek díja: az első helyezett csapat bruttó 120.000 Ft, a második helyezett csapat bruttó 90.000 Ft, a harmadik helyezett csapat bruttó 60.000 Ft értékű jutalomban és minden versenyző csapat oklevélben részesül, valamint az első három helyezett lehetőséget kap esettanulmányuk publikálására. (Az esettanulmányok felkerülnek az Alapítvány honlapjára.)

A verseny időbeni ütemezése: Az esettanulmány leadási határideje: 2013. április 15. (postabélyegző dátuma). A prezentációk időpontja: 2013. május 10.

Eredményhirdetés és díjkiosztás: 2013. május 10-én a Miskolci Akadémiai Bizottság Székházában.

További információk kérhetők a liptak.katalin@uni-miskolc.hu e-mail címen.

Dr. Kocziszky György, intézetigazgató


[1] A periférikus helyzet tágan értelmezett, valamilyen (a dolgozatban bemutatandó) területi hátrány jelenlétét feltételezi. Nem ragaszkodunk a hivatalos elmaradott térségi / települési besoroláshoz.

Zárt bejegyzés, a hozzászólás nem lehetséges.