MAB Regionális Fejlesztési Munkabizottsági Ülés (2013. április 30.)

A márciusra tervezett, de a havazás miatt április végére elnapolt tanácskozás napirendjén – az Európai Unió 2014-2020as programozási időszakára felkészülés jegyében – a Közösségek által vezérelt helyi fejlesztés (Community Leaded Local Development – CLLD) magyarországi, ill. regionális adaptációjának lehetőségei és feladatai szerepeltek. A témát Gelencsér Géza vidékfejlesztési szakértő, a Magyar Vidékszövetség elnöke és a “Völgy Hangja” Koppány-völgyi LEADER Egyesület elnöke vezette fel. Előadásában áttekintette a közösségi irányítású helyi fejlesztés magyarországi előzményeit, a LEADER program erre vonatkozó tapasztalatait, az EU fejlesztéspolitikájából adódó elvárásokat, a CLLD mint módszer jellemzőit, a hazai tervezési folyamat dilemmáit. Az elméleti és gyakorlati vonatkozásokra egyaránt kitérő összefoglalót a koppány-völgyieknek  a CLLD irányába mutató kezdeményezései bemutatásával és tapasztalataik összegzésével zárta. (A prezentáció a “Kiadványok, tanulmányok” menüpontban mellékletben olvasható.) A vitaindítót követően a  résztvevő 22 észak-magyarországi szakember tett fel további kérdéseket és osztotta meg véleményét, főként aggályait a többiekkel.  Egyhangú véleményként fogalmazódott meg, hogy a CLLD-ben a helyi fejlesztés számára nagy lehetőségek rejtőznek, de ehhez képest nagyon keveset tudnak róla az érintettek és az egyre súlyosabb időhiány és a helyi fejlesztés szervezetrendszerének zavarai miatt csak kevesek lesznek képesek igazán közösségi, térségre szabott, hatásos és fenntartható helyi programokat összeállítani.

Zárt bejegyzés, a hozzászólás nem lehetséges.