“Helyi foglalkoztatás, szolidáris gazdaság és szociális szövetkezetek”

Kedves Barátaink!

Folytatni kívánjuk a szolidáris és szociális gazdaság magyarországi megjelenéséről 2011. május 30-án elindított párbeszédet. Azóta volt egy RIO+20 konferencia, elfogadták az EU-ban a szolidáris gazdaság megerősítésére vonatkozó kezdeményezést, itthon újabb szociális szövetkezetek alakultak, megváltozott a Munka Törvénykönyve, beindult a START-munka Program … Egyszóval van mit értékelnünk, előre néznünk és a követendő irányról diskurálnunk. Emellett az Észak-magyarországi Regionális Kutatásokért Alapítvány (ÉMORKA) egy kutatást is végez a helyi civil és önkormányzati foglalkoztatási kezdeményezések tárgyában, amihez összeállítottak egy kérdőívet a helyi foglalkoztatási kezdeményezések költség – haszon elemzéséhez. Ezt a kérdőívet is szeretnénk szélesebb körben megvitatni.

Az országos platform megerősítése és az említett kutatás előkészítése céljából hívunk tehát Benneteket a téli hidegben egy barátságos egyeztetésre.

A téma:           “Helyi foglalkoztatás, szolidáris gazdaság és szociális szövetkezetek”

A rendezvény időpontja: 2013. január 10.

A rendezvény helye: Budapest, Thököly u 58-60. (Szövetkezeti Inkubátorház)

A rendezvény tervezett programja:

10.00-10.15.     Köszöntő, a rendezvény céljának ismertetése, a munkamódszer megbeszélése

10.15-10.45       A szolidáris és szociális gazdaság (benne a szociális szövetkezetek) magyarországi helyzetének összefoglalása – résztvevőnként 5 helyzetértékelő megállapítás megtétele és feljegyzése, majd a megállapítások rangsorolása

10.45-11.15       Biztató jelek a magyarországi szolidáris és szociális gazdaságban – jó gyakorlatok, sikeresnek mondható kezdeményezések

11.15-12.00       Európai trendek és dilemmák a szolidáris és szociális gazdaságban – Pol Vidal a RIPESS EU titkárának összefoglalója

12.00-12.30      büféebéd

12.30-13.15       Helyi foglalkoztatási kezdeményezések társadalmi költség-haszon elemzésének módszertana – a mérést segítő kérdőívvel kapcsolatos javaslatok összegzése

13.15-14.00       A szolidáris és szociális gazdaság hazai erősítésének súlypontjai – résztvevőnként 3 közép és 3 rövid távú javaslat megtétele, a javaslatok rangsorolása

14.00-14.45      Vita, állásfoglalás formálása

14.45-15.00      Összefoglaló: moderátor: Dr.G.Fekete Éva egyetemi docens, Miskolci Egyetem

Ahhoz, hogy a tanácskozáson hatékonyak tudjunk lenni, kérem, hogy a helyzetértékelő 5 mondaton és a 3-3 javaslaton előre szíveskedjetek gondolkodni, valamint mellékelem az összeállított kérdőívet, melyhez célzott és konkrét javaslatokat várunk.

Miskolc, 2012. december 11.

Zárt bejegyzés, a hozzászólás nem lehetséges.