CROSSEDU

https://www.emorka.hu/wp-content/uploads/2013/01/husk_logo_en2.jpgA régió versenyképességét erősítő oktatási együttműködés a Miskolci és a Kassai Egyetem gazdaságtudományi karai között

 „Gazdasági szakemberek képzése országhatáron átnyúló távoktatási hálózatban”

Vzdelávacia spolupráca medzi ekonomickými fakultami TUKE (Technickej univerzity Košice) a Univerzity Miskolc na zosilnenie regionálnej konkurencieschopnosti

„Distančné vzdelávanie ekonomických expertov v cezhraničnej sieti”

HUSK/1101/1.6.1/0300

 A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézete és a Kassai Műszaki Egyetem Közgazdasági Karának Regionális Tudomány és Menedzsment tanszéke közötti együttműködés már több mint egy évtizedre vezethető vissza. A korábbi közös projektek sikerei is bátorították a feleket abban, hogy 2011-ben pályázatot nyújtsanak be közös távoktatási kurzusok feltételeinek kialakítására a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 felhívására. A 2012 szeptemberétől kezdődő egy éven belül megvalósítandó projekt összesen 322.880 Euró támogatásban részesült. A vezető partneri feladatokat a Miskolci Egyetem látja el.

A két egyetem oktatói a projekt keretében a régió versenyképességének növelésében kulcsszerepet játszó gazdaságfejlesztési szakemberek képzéséhez dolgoznak ki – a két országban párhuzamosan meghirdethető – távoktatási tematikákat és az azokhoz kapcsolódó tananyagokat. A kidolgozott, majd az egyetemek távoktatási rendszerében elérhető 14 új és 7 más projektből átvett képzési modul magyar, szlovák és néhány esetben (nyelvtanulási célzattal) angol nyelven is elérhető lesz a kurzusokat felvevők számára. Az európai uniós támogatás révén a tananyagfejlesztés mellett – a távoktatás infrastrukturális feltételeként – országhatáron átívelő videokonferenciák tartásához szükséges eszközök beszerzésére is lehetőség nyílik.

A projekt eredményeként három – a régió igényeinek megfelelő – képzési kurzus kerül majd meghirdetésre. Az érdeklődők (1) Helyi gazdaságfejlesztő, (2) Klaszter-menedzser és (3) Európai kisvállalkozó képzéseken vehetnek majd részt – távoktatási formában. Az egyes modulokat, vagy a teljes kurzusokat elvégzők a két egyetem által közösen kiállított tanúsítványt kapnak.

A projekt céljainak megvalósulását mindkét országból négy-négy, összesen nyolc kistérségi partnerszervezet is segíti. Így részt vesz a projektben a Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, az Abaúji Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a Csereháti Településszövetség, az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány, a Szepsi Regionális Vállalkozási Ügynökség, a Királyhelmeci Regionális Vállalkozási Ügynökség és a Szövetség a Közös Célokért (Rozsnyó, Rimaszombat).

A két pályázó a kistérségi partnerekhez video-konferenciákon való részvételt lehetővé tevő eszközöket helyez ki, a partnerek pedig helyet adnak a távoktatásba bekapcsolódó hallgatóknak a képzés részét képező video-konferenciákon való részvételhez. Ezzel a résztvevők időt és pénzt megkímélve kapcsolódhatnak be az előadásokba és konzultációkba.

A képzés gyakorlatiasságát erősíti a kistérségi partnerek projektjeiről készített fejlesztési esettanulmányok és a területfejlesztési adat- és dokumentumtár anyagainak beépítése a képzés rendszerébe.

 

Spolupráca medzi Ekonomickými fakultami vrátane Katedry svetového a regionálneho ekonomického ústavu Ekonomickej fakulty Univerzity Miskolc, a Katedry regionálnych vied a manažmentu TUKE (Technickej univerzity Košice) trvá už desaťročia.

Úspech predchádzajúcich spoločných projektov tiež povzbudili oboch partnerov, aby predkladali spoločný návrh v roku 2011 na výzvu a rozvoj podmienok spoločných kurzov dištančného vzdelávania v rámci cezhraničného Maďarsko-Slovenského partnerského projektu na obdobie rokov 2007-2013. Projekt sa má realizovať do jedného roka od septembra roku 2012 do septembra roku 2013 s poskytnutou finančnou podporou vo výške 322  880 €. Vedúce partnerské úlohy bude zabezpečovať Univerzita Miskolc..

Vysokoškolský učitelia oboch univerzít v rámci projektu budú spracovávať tematické a učebné materiály distančného vzdelávania a budú inzerovať kurzy a vzdelávať odborníkov súbežne s cieľom zvýšiť rozvoj a konkurenciu schopnosť v oboch krajinách.  Vypracované materiály budú k dispozícií pre študentov v dištančnom systéme univerzít a vzdelávacie materiály (14 novo vypracované vzdelávacie moduly a 7 modulov získaných z iných projektov) budú dostupné v maďarskom a slovenskom jazyku a niektoré moduly aj v anglickom jazyku s cieľom jazykového vzdelávania. Vďaka podpore Európskej únii okrem rozvoja študijných materiálov budú zabezpečené nutné  nástroje a zariadenia, ktoré  umožňujú cezhraničné konferenčné hovory pre dištančné vzdelávanie. V prospech projektu budú uverejnené tri kurzy, ktoré sú v súlade s regionálnym rozvojovým cieľom. Záujemcovia si môžu  vybrať z nasledujúcich kurzov dištančného štúdia: (1) Miestny hospodársky rozvoj, (2) Kla ster manažment, (3) Európske malé podnikanie. Tí ktorý vykonávajú jednotlivé moduly alebo celý kurz dostanú certifikát, ktoré budú vydávať univerzity spoločne.

Pri realizácii projektu budú pomáhať z oboch krajín štyri – štyri, celkovo osem subregionálne partnerské organizácie. Do projektu budú zapojený : nadácia Zemplínskeho regionálneho rozvoja podnikateľov, Abaújska nadácia pre rozvoj podnikania a hospodárstva, Združenie obcí Cserehát, nadácia pre Ózdske podnikateľské stredisko a nadácia Inkubátor, Regionálna rozvojová agentúra Moldava nad Bodvou, Regionálna rozvojová agentúra Kráľovský Chlmec a Združenie za spoločné ciele (Rožňava, Rimavská Sobota).

Obaja kandidáti budú poskytovať subregionálnym partnerom  také technické zariadenia, ktoré umožnia video konferenčný rozhovor pre dištančné vzdelávanie, a partneri poskytnú priestor pre študentov, ktorí sa  zapojili do dištančného vzdelávania. Účastníci dištančného vzdelávania šetria čas a peniaze.

 Praktickosť vzdelávania bude posilňovať rozvojové prípadové štúdia o partnerských subregionálnych projektoch a okrem toho aj integrovanie  dokumentových materiálov pre regionálny rozvoj do vzdelávacieho systému.

Zárt bejegyzés, a hozzászólás nem lehetséges.