Az Alapítvány

A 2007-ben létrejött Alapítvány elsődleges célja, hogy élénkítse az Észak-magyarországi régió tudományos életét és elősegítse a regionális kutatások és a fejlesztési gyakorlat közötti távolság csökkentését.

Ezen alapvető célkitűzés megvalósítása érdekében az Alapítvány az alábbi feladatok teljesítését tűzte ki célul:

 • Az Észak-magyarországi régió természeti, gazdasági, társadalmi folyamatainak feltárása, a változások követése, az eredmények széles szakmai körben történő terjesztése, ismertetése.
  • Empirikus gazdasági és társadalomtudományi, környezeti kutatások, ezen belül helyzetfeltáró és a változásokat követő kutatások végzése.
  • Területi és ágazati tervek, stratégiák kidolgozása.
  • Regionális fejlesztések, támogatási rendszerek gazdasági, társadalmi hatásainak elemzése.
  • Együttműködések, partnerségek kialakulásának, működésének és hatásainak vizsgálata.
  • A regionális tervezés módszertatának fejlesztése és a módszertan oktatása.
  • A gazdasági és társadalomtudományi, környezeti kutatások végzéséhez szükséges adatbázisok kialakítása.
  • Az Észak-magyarországi régióra vonatkozó tervezési dokumentumok gyűjtése, rendszerezése, tárolása.
 • A kutatási eredmények képzésben és gyakorlatban való hasznosításának elősegítése.
  • Képzések szervezése.
  • Oktatási anyagok szerkesztése.
  • Gyakorlati szakemberek számára továbbképzés, tanulmányutak szervezése.
  • Jó gyakorlatot bemutató kiadványok megjelentetése.
  • Konferenciák, szakmai tanácskozások szervezése.
  • Terepgyakorlatok bonyolítása, szervezése.
 • Az országhatáron átnyúló regionális kutatói és tervezői szakmai hálózat szervezése.
  • Közös alapkutatási témák kezdeményezése.
  • Kutatói ösztöndíjak, kutatócsere szervezése.
  • Publikációs lehetőség biztosítása.
 • Kiadványok – így periodikák, folyóiratok, könyvek, stb.- szerkesztése, megjelentetése.

Csatlakozás

 • Az Alapítvány nyílt, ahhoz belföldi vagy külföldi természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli társaság – az Alapító Okiratban írt közhasznú célok elfogadásával – csatlakozhat, illetőleg az Alapítványnak felajánlást tehet. (Ugyanakkor az Alapítvány javára teljesített juttatás önmagában nem jelent csatlakozást az Alapítványhoz.)
 • A csatlakozók javaslatokat tehetnek a Kuratóriumnak az Alapítványi célok megvalósítása tekintetében.

Közhasznúság

 • Az Alapítvány kitűzött feladatai teljesítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül, közhasznú Alapítvány formájában látja el a törvényben és Alapító Okiratában rögzített közhasznú tevékenységeknek megfelelően. Működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti.
 • Az éves közhasznúsági jelentést a Kuratórium évente hagyja jóvá. Az erről készült beszámolót (éves, szakmai és pénzügyi beszámolókat, valamint a közhasznúsági jelentést) az Alapítvány a ReCIKLIKA című folyóiratban teszi közzé. A jelentés közzétételéről és a kuratórium tevékenységével, döntéseivel kapcsolatos nyilvánosság biztosításáról az Alapítvány saját honlapján keresztül is gondoskodni kíván.

Közhasznúsági jelentés 2010  Letöltöm

Közhasznúsági jelentés 2009   Letöltöm
Közhasznúsági jelentés 2008   Letöltöm
Közhasznúsági jelentés 2007   Letöltöm